Styrelse

I golfklubbens styrelse finns det en bra kompetensmässig bredd och representation som ska ta till vara på medlemmarnas intresse. Tillsammans med klubbchefen tar styrelsen fram strategier och planer som i huvudsak baseras på medlemmarnas intressen.

Claes Forsberg

Ordförande

Claes är klubbens ordförande och tillträdde 2019.

Göran Axbrink

Vice ordförande och kassör

Göran är vår vice ordförande och kassör.

Ronnie Svensson

Ledamot och sekreterare

Ronnie Svensson är styrelseledamot.

Anette Nyhe

Ledamot

Anette är styrelseledamot och jobbar dessutom i aktivitetskommittén.

Henrik Karlsson

Ledamot

Henrik är styrelseledamot och jobbar dessutom med Johan i marknadskommittén.

Peter Bengtsson

Ledamot

Peter är styrelseledamot och till vardags klubbchef för Isabergs GK.

Erik Bergman

Ledamot

Erik är styrelseledamot.

Sami Ragoubi

Suppleant

Sami är styrelsesuppleant.

Ann-Sofie Österberg

Ann-Sofie är styrelsesuppleant.