Personal

Klubben har en mycket "slimmad" organisation jämfört med andra klubbar som driver en verksamhet med samma omfattning, men tack vare personalens stora engagemang och många personers ideella insatser blir det möjligt att driva en verksamhet som hela tiden utvecklas och andas positivism. Från 2019 har klubben 7 heltidsanställda (klubbchef, pro, course manager, mekaniker, två greenkeepers och en fastighetsskötare). Under säsongen stärks organisationen upp med en 1,25 tjänster i shop/reception samt 3 tjänster på banan. På helårsbasis har klubben dessutom en tjänst på 25% för stöd kring ekonomi och administration.

Johan Kumlin

Klubbchef

Johan har det övergripande ansvaret för verksamheten och rapporterar till klubbens styrelse. Johan tillträdde rollen som klubbchef i april 2015.

Kjell Andersson

Ekonomi

Kjell jobbar ett par dagar i veckan och stöttar upp den administrativa delen av verksamheten, främst genom att hantera löner och bokföring, men även andra administrativa uppgifter samt stöd i receptionen ingår.  

Kenneth Magnusson

Tränare (PGA)

Kenneth ansvarar för träning och spelarutveckling på klubben.

Kenneth Skoglund

Shop/Reception
  • Tel: 0706 - 21 04 16

Kenneth stärker upp shop och reception under säsongen.

Jonas Gustafsson

Course Manager

Jonas har ansvaret för banpersonalen, den dagliga driften samt skötseln av banorna. Jonas tillträder sin tjänst under hösten 2019.

Roger Ahlgren

Greenkeeper

Roger har lång och gedigen erfarenhet som greenkeeper, även i arbetsledande position. Roger kan vår anläggning "utan och innan".

Hans Wilhelmsson

Greenkeeper
  • Tel: 0761 - 86 89 33

Hans har lång erfarenhet från banskötsel och är bland annat den som kan bevattningsanläggningen bäst. Han är även en hejare på att köra grävmaskin.

Mats Blidfelt

Mekaniker/Greenkeeper
  • Tel: 0702 - 95 88 80

Mats ansvarar för service, reparation och underhåll av våra maskiner och dessutom jobbar han som greenkeeper på banan sommartid.

Jontan Nylén

Fastighets- och parkskötsel
  • Tel: 0722 - 525673

Jonatan är vår allt i allo och jobbar med skötsel kring fastigheter och en del jobb på banan.