Kommittéer & Valberedning

Medlemmarna i våra kommittéer hjälper oss bland annat med tävlingar, klubbresor, grönt kort och junior- och sponsorverksamheten. Utan dem skulle det vara svårt att bedriva den verksamhet vi erbjuder idag.

Hans Karlsson

Sammankallande Tävlingskommittén, samt medlem i Regel- & hcp-kommittén

Göran Axbrink

Tävlingskommittén

Anette Nythe

Tävlingskommittén

Uno Johansson

Tävlings-, Regel & hcp-kommittén samt Valberedningen

Bo Lundh

Tävlingskommittén

Lars Flack

Tävlingskommittén

Dick Hall

Tävlingskommittén

Jan Welander

Tävlingskommittén

Monica Olofsson

Tävlingskommittén

Margareta Welander

Sammankallande - Damkommittén

Solgerd Lamberg

Damkommittén

Inger Vejedal

Damkommittén

Gunilla Uhrbom

Damkommittén

Ewa Svensson

Damkommittén

Rebecka Elvemo

Damkommittén

Henrik Karlsson

Sammankallande - Marknadskommittén

Daniel Lamberth

Marknadskommittén

Oscar Pettersson

Marknadskommittén

Emil Pettersson

Marknadskommittén

Erling Edvardsson

Sammankallande - Seniorkommittén

Karla Persengård

Seniorkommitén

Keith Franzén

Seniorkommittén

Roger Johansson

Seniorkommittén

Ragnar Thanell

Seniorkommittén

Harald Knutsson

Regel & hcp-kommittén

Agneta Henriksson

Valberedningen - Sammankallande

Peter Magnusson

Handigolf - Ledare

Bengt Brandt

Handigolf - Ledare

Per-Åke Älverbrandt

Handigolf - Ledare

Thomas Johansson

Handigolf - Ledare

Magnus Larewall

Sammankallande - Juniorkommittén

Ulrika Rosenqvist

Juniorkommittén & ledare

Fredrik Lanz

Juniorkommittén & ledare

Patrik Örn

Juniorkommittén & ledare

Daniel Gurney

Juniorkommittén & ledare

Oscar Lantz

Juniorkommittén & ledare