Organisation

Vi eftersträvar en platt organisation och öppen dialog där klubbchefen agerar spindel (samordnare) i nätverket. Klubbchefen är operativt ansvarig för verksamheten och agerar på medlemmarnas och styrelsens uppdrag. Kommittéer, projektgrupper och ideella insatser är viktiga för vår verksamhet. Det skapar både klubbkänsla och gör det möjligt att göra det "lilla extra" som personalen i klubben har svårt att hinna med.

Klubben har en mycket "slimmad" organisation jämfört med andra klubbar som driver en verksamhet med samma omfattning, men tack vare personalens stora engagemang och många personers ideella insatser blir det möjligt att driva en verksamhet som hela tiden utvecklas och andas positivism.

Från 2019 har klubben 6 heltidsanställda (klubbchef, tränare, course manager, mekaniker och två banarbetare). Under säsongen stärks organisationen upp med en 1,25 tjänster i shop/reception samt 3 tjänster på banan. På helårsbasis har klubben dessutom en tjänst på 25% för stöd kring ekonomi och administration.