Kallelse vårårsmöte

Medlemmarna hälsas hjärtligt välkomna till klubbens vårårsmöte!

Plats och tid: Altanen klubbhuset, torsd. den 7 maj 2020 kl. 18.30.

Föredragningslista: Hittar ni på medlemssidorna på http://www.marksgk.se/se/klubben/medlemssidor

På vårårsmötet presenteras bokslutet för 2019 samt revisorernas och styrelsens verksamhetsberättelser. Mötet har därefter att ta ställning till om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående verksamhetsåret. 

Samtliga handlingar finns på hemsidan/medlemssidor senast en vecka före mötet.

Med tanke på corona-tider och om antalet deltagare blir så stort att vi inte kan husera på altanen så får vi omlokalisera till trädgården. Ta med något att sitta på för säkerhets skull.

 

Välkomna!

Styrelsen Marks GK