Tack alla Bro-sponsorer!

Å klubbens vägnar vill vi framföra ett stort tack till er alla som bidragit till att vi fått en fantastiskt fin bro på plats mellan hål 6 och 7 på Kinnaborg.

Behovet av att restaurera bron var stort efter alla år av översvämningar och övrigt slitage. Över 60 personer har på ett eller annat sätt hjälpt till, praktiskt och/eller finansiellt.

Vi nämner inga namn så glömmer vi ingen!

Helt fantastiskt - vi är stolta över insats och generositet!

mvh

Klubbens personal och styrelse