Summering medlemsenkät 2018

Vi har gjort en kortfattad summering av medlemsenkäten Players 1st. Logga in på medlemssidorna och ladda ner presentationen som summerar enkäten för 2018.

Players 1st är ett mycket viktigt verktyg för att samla in medlemmarnas synpunkter. 2018 fick vi in nästan 500 svar (svarsprocent på 45% = mycket bra). Enkäten ger oss guidning om prioriteringar och satsningar på kort och lång sikt. Klubben lever fortsatt under utmanande ekonomiska förhållanden och att göra ”rätt saker vid rätt tillfälle” är en förutsättning för att säkra klubbens fortlevnad och utveckling.

Tack alla som genomfört enkäten!

Av de som valt att inte vara anonyma i enkäten har styrelsen och klubbledningen valt att utse Daniel Björklund som vinnare. Daniel har både gett ros till det förbättringsarbete som genomförts samt på ett konstruktivt och ärligt vis framfört kritik till vissa förändringar. Daniel är välkommen upp till klubben för att hämta ut ett dussin bollar.

Klicka här för att komma till medlemsidorna och ladda ner presentationen.