Klubben får stipendium för Lovande Förebilder

Länsförsäkringar Älvsborgs stipendium Lovande Förebilder delas varje år ut till en förening som aktivt arbetar med barn och ungdomar för att minska droganvändning, öka livskvalitet eller motverka utanförskap och därmed bidra till en bättre vardag för unga människor.

I år har priset tilldelats Marks GK.

Juryns motivering:

Klubben driver en bred och omfattande verksamhet som är uppskattad av många. Vi premierar klubben för arbetet och viljan med att tillgänglighetsanpassa banan, kombinerat med särskild satsning på handigolf. Det gör idrotten tillgänglig för fler och stämmer väl överens med vår uppfattning om idrott som en del i meningsfull fritid.

Vi passar på att ge ett stort tack till Länsförsäkringar Älvsborg. Klubben kommer att använda stipendiet på 10.000 kr för att fortsatt satsa och vidareutveckla barn, ungdoms- och handigolfverksamheten.