Nytt världshandicapsystem

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet.

De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen. I korthet innebär det nya systemet:

  • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).
  • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare.
  • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)
  • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

Vi kommer tillhandahålla information och utbildning om det nya systemet under det första kvartalet 2020 och återkommer med mer information.

Läs mer om Världshandicapsystemet här >>