Kinnaborg stängd för säsongen

Med tanke på väderprognoser för de närmaste dagarna och det faktum att vi håller på att göra klart allt arbete inför gjutning av bunkrarna på hål 1, 2, 3, 10 och 11 nästa vecka så har vi beslutat att stänga banan.

Tack vare bra väder och stor hjälp från många frivilliga har bunkerprojektet etapp 2 flutit på bra. Vi har grävt ut, format om och lagt ni dränering i samtliga bunkrar på hål 1, 2, 3, 10 och 11. Vi har dessutom lagt ut nytt gräs på samtliga ytor som schaktats (cirka 1300 kvadratmeter). Nästa vecka planerar vi att genförra gjutningen med så kallad Capillary Concrete och veckan därefter fyller vi bunkrarna med sand. Det betyder att samtliga bunkrar inom vattenskyddsområdet (öster om Kinnaborg) kommer vara klara till säsongen 2019.

Beroende på hur resten av året samt vår/vintern blir kommer vi eventuellt också renovera bunkrarna på något eller några hål utanför vattenskyddsområdet (hål 4-9). Vi vill dock inte riskera en fördröjd säsongsstart och finns inte de rätta förutsättningarna avvaktar vi med bunkerprojektets sista etapp till hösten 2019.

Med tanke på väderprognosen för de närmaste dagarna och det förestående gjutningsarbetet har vi bestämt att stänga Kinnaborg från och med den 26/10. Lydde är fortsatt öppen med ordinarie greener.