Årsavgifter 2020 – fastställda på klubbens höstårsmöte!

På höstårsmötet godkändes styrelsens förslag till årsavgifter för 2020, men med vissa justeringar jämfört med den information som skickats ut till alla medlemmar före mötet.

Även om årsavgifterna i stort är oförändrade jämfört med 2019 så har innehållet förändrats.

Komplett information om årsavgifterna hittar du här >>

Protokoll och handlingar för höstårsmötet hittar du under medlemssidorna.

Hjälp oss genom att återkoppla om den medlemsform du vill ha senast torsdag den 19 december. Det underlättar betydligt om vi har korrekt information innan vi börjar fakturera/sätta upp autogiro. Vi förutsätter att de som inte meddelar någon ändring behåller samma medlemsform som tidigare.

Skicka mail till info@marksgk.se, alternativt ring 0320-14220.

Med vänlig hälsning
Styrelsen och klubbledningen Marks Golfklubb