Välkomna till klubbens höstårsmöte

Torsdagen den 7e november är det dags för klubbens höstårsmöte. På höstårsmötet blir det en tillbakablick på det gångna året samt val av styrelse och kommittéledamöter. Budget, medlemsformer med tillhörande årsavgifter samt verksamhetsplan för 2020 ska också beslutas.

  • 24e oktober - kallelse samt information om medlemsformer 2020 skickas via e-post till alla medlemmar
  • 31 oktober - mötets samtliga handlingar publiceras på hemsidan (Under medlemssidor)
  • 7 november - hörstårsmöte i Olsagårdssalen Kunskapens Hus

OBS! Anmälan till Höstårsmötet görs via Min Golf. Använd funktionen "Sök Tävling" för att anmäla dig till mötet.

Välkomna!

Styrelsen Marks GK