Full fart på junioravslutningen!

I söndags hade juniorerna sin höstavslutning. Det var full fart på Lydde där det spelades scramble. Som vanligt avslutades det med sedvanlig grill till alla barnens glädje.

Under 2019 har vi fått en bra struktur på våra träningar och vi har fantastiska ungdoms- och några seniora ledare som hjälpt många barn att klara sina Gröna kort. Under hela säsongen har vi kört gruppträningar måndag till onsdag med fokus på spel och varje torsdag har barnen dessutom kunnat ansluta till "öppet hus" där det funnits ännu fler möjligheter att utveckla sin golf och träffa kompisar. Torsdagsgolfen har vi kört varje vecka från april till och med september och det tänker vi göra nästa år också.

Gunnar Wulf Karlssons minnesfond

I samband med avslutningen brukar vi också dela ut stipendier, dels från Gunnar Wulf Karlssons minnesfond och dels för att hedra minnet av Oscar Back.

I år tilldelades Emma Averin och Erik Magnusson stipendier på 1000 kr vardera från Gunnar Wulf Karlssons minnesfond. Gunnar omkom som de flesta vet tragiskt i "bussolyckan" våren 2017. Tillsammans med Gunnars föräldrar, syskon och andra anhöriga gör Marks Golfklubb allt för att vårda minnet av Gunnar. Han var en kille med stort hjärta och han hade en personlighet och inställning som vi i klubben skattar högt och som är en fundamental del i vår värdegrund.

Emma och Erik för sina stipendier för sina fina insatser som ledare i juniorverksamheten. De sprider glädje och energi och är förebilder för de yngre barnen.

Från fonden erhåller också golfklubben ett extra tillskott på 10.000 kr årligen (under tre år) för att stödja utvecklingen av juniorverksamheten. Vi är oerhört tacksamma för det och det hjälper oss mycket för att kunna vidareutveckla juniorverksamheten.

Oskar Backs Minne

Lite i skymundan av ovanstående passade vi också på att dela ut ett annat stipendium som kallas för Oskar Backs Minne. Oskar var en känd profil i golfklubben och spelade gärna med yngre förmågor så längde han levde och kunde. Sedan några år tillbaka har detta stipendium delats ut och i år fick Oscar Lantz och Alfred Hallin dela på stipendiet. Oscar och Alfred har precis som Emma och Erik gjort fina insatser för klubben och juniorverksamheten.