Range och träningsområden

På Marks GK har du goda möjligheter till träning med bland annat en stor driving range, utslagsplatser under tak, chip- och puttinggreener samt en korthålsbana.

Klubben förfogar bland annat över:

  • Driving range med cirka 25 utslagsplatser, varav 7 under tak
  • Chipområde med bunker
  • Två stora puttinggreener
  • Teknikbana, 6 hål med längder från 50-110 meter

Avgifter rangekort (för medlemmar alla kategorier):

  • Engångsavgift för nytt range/solo-kort, 50 kr
  • Rangekort, 200 bollar - 100 kr (50 öre/boll)
  • Rangekort, 500 bollar - 200 kr (40 öre/boll)
  • Rangekort, 1000 bollar - 300 kr (30 öre/boll)
  • Rangekort, 2000 bollar - 500 kr (25 öre/boll)

Bollmaskinen tar även vanligt kreditkort. 20 kronor för 25 bollar.