Spelsätt och spelformer

Spelsätt

Sätten att spela är Singelspel, Parspel och Lagspel.

Speltyper

Det finns två huvudtyper av golfspel, Slagspel och Matchspel, som kan spelas enligt något av ovan angivna spelsätt. I Slagspel summeras resultatet för alla spelade hålen till ett resultat. I Matchspel avgörs varje hål. Matchen är avgjord när sidan med sämst resultat inte längre kan kvittera eller vinna matchen. Spelhandicap reduceras så att sidan/spelaren med lägst SHCP får 0 slag och de övriga får respektive mellanskillnad.

ST – Slagtävling. Bollen skall hålas ut oavsett hur många slag som behövs.
SG – Slaggolf. Antal slag är maximerat till hålets par + ett förbestämt antal slag (vanligtvis 5). Normalt plockas bollen upp när man inte kan göra bättre än max för att hålla speltempo uppe.
PB – Poängbogey. Antal slag på respektive hål omräknas till poäng, normalt plockas bollen upp när ingen poäng längre kan erhållas för att hålla speltempot uppe.

Spelformer

I huvudsak anges här de spelformer för par- och lagspel som används vid tävlingarna på Marks GK.

Fyrboll-bästboll, 2 spelare. Båda spelarna spelar sina egna bollar och redovisar båda på scorekortet. Den boll som har bäst resultat på respektive hål blir lagets resultat på hålet. SHCP reduceras till 90%.

Scramble, 2-4 spelare. Alla spelare i laget spelar sin boll och därefter väljer man den boll som man tycker är bäst placerad, läget markeras. Inom ett scorekort från denna plats spelar samtliga spelare sina bollar. Samma förfarande vid varje slag tills bollen är hålad. SHCP beräknas som summan av vissa procentsatser per spelare, beroende på antalet spelare.
Texas Scramble Scramble med tillägget att ett visst antal utslag per spelare måste användas. De återstående väljs fritt i laget.
Florida Scramble Scramble med tillägget att spelaren som slagit till läget man väljer inte får slå nästa slag.

Foursome, 2 spelare. Laget väljer vilken spelare som skall göra utslag på jämna respektive udda hål. Spelarna skall efter utslaget slå varannat slag på samma boll. SHCP är medelvärdet av spelarnas SHCP.

Greensome, 2 spelare. Båda spelarna gör utslag. Vid andra slaget väljer vilken man boll som skall spelas vidare på. Den som inte gjorde utslaget skall spela andra slaget och därefter spelas varannat slag. SHCP är 60% av lägst SHCP i laget + 40% av högst SHCP. Irish Greensome Greensome med skillnaden att man, på par4 och par5, väljer boll först efter andra slaget.