Välkommen till Kinnaborg

Kinnaborg är känd för sin varierade layout i vacker kuperad parkmiljö. Just variationen är en stor orsak till att medlemmar och gäster vill spela banan om och om igen. Banan blir aldrig långtråkig. På scorekortet ser Kinnaborg ganska beskedlig ut med sina par 70 på dryga 5100 meter från tee 51 och 4300 meter från tee 43, men låt inte skenet bedra. Banan är lite av typen "risk and reward" och din spelstrategi är viktig. Den går att spela ganska enkelt och säkert, men det finns även flera hål som inbjuder till tuffa spellinjer som både kan hjälpa och stjälpa.

1

Par
4
Index
15
55
320m
51
300m
43
248m
36
170m

1

Par
4
Index
15
55
320m
51
300m
43
248m
36
170m

Hålbeskrivning

Ett förhållandevis snällt öppningshål med ett brett landningsfält för utslaget. Om man inte kan slå över/förbi fairway-bunkrarna på vänster sida på utslaget är bästa placering lite kort om bunkrarna på vänster halva av fairway. Därifrån återstår ett inspel på cirka 90-100 m till framkant på greenen. Vänster och bakom greenen är Out-Of-Bounds.