Kinnaborg och Lydde

Marks GK förfogar över två banor, Kinnaborg 18 hål och Lydde 9 hål. Dessutom finns en 6-håls teknikbana i anslutning till driving rangen.

Kinnaborg (18 hål) är känd för sin varierade layout i vacker kuperad parkmiljö. Just variationen är en stor orsak till att medlemmar och gäster vill spela banan om och om igen. Banan blir aldrig långtråkig.

Kinnaborgs utbyggnad till 9 hål slutfördes 1966 för den enorma summan av 30 000 kr! Bortsett från en del mindre förändringar förblev banan sedan oförändrad fram till 1982 då utbyggnaden till 18 hål påbörjades. Sommaren 1983 öppnades 18-hålsbanan för spel.

Banan har designats av Douglas Brasier och Jan Sederholm. Banrekordet på 62 slag innehavs av Lars Cederqvist.

På scorekortet ser Kinnaborg ganska beskedlig ut med sina par 70 på dryga 5100 meter från tee 51 och 4300 meter från tee 43, men låt inte skenet bedra. Banan är lite av typen "risk and reward" och din spelstrategi är viktig. Den går att spela ganska enkelt och säkert, men det finns även flera hål som inbjuder till tuffa spellinjer som både kan hjälpa och stjälpa.

Lydde (9 hål), designad av Jan Sederholm, öppnades för spel i september 2001. Den ligger i kuperad skogs- och parkmiljö och är ett utmärkt komplement till Kinnaborg om du har begränsat med tid.