8

Par
4
Index
17
55
262m
51
250m
43
240m
36
180m

8

Par
4
Index
17
55
262m
51
250m
43
240m
36
180m

Hålbeskrivning

Hål 8 är också ett "risk and reward" hål för den som slår långt, högt och kan skruva bollen. Klarar man det finns en klar birdie, eller till och med eagle-chans. Den mer sansade spelar rakt ut längs fairway cirka 120-150 meter. Därefter väntar ett ganska kort inspel från platån på kullen ner mot ett vackert greenområde inramat av Häggån.

OBS! Försäkra er om att ingen framförvarande är kvar i greenområdet om ni har för avsikt att slå mot greenen. Det finns även en klocka som framförvarande parti ska ringa i när de är klara. Om ni inte vet, ta det säkra före det osäkra och skicka fram en forecaddie som kan kolla att "kusten är klar".