3

Par
3
Index
7
55
155m
51
140m
43
120m
36
120m

3

Par
3
Index
7
55
155m
51
140m
43
120m
36
120m

Hålbeskrivning

På det här hålet är nyckeln självklart att kunna slå så långt att bollen flyger ända upp/fram till greenen. Kommer man inte fram till greenen får man en jobbig chip/pitch från dalsänkan mellan tee och green. Pass upp för vinden som ofta kommer från syd eller väst och trycker ut bollen till vänster. Beroende på vinden kan det skilja "2-3 klubbor" i längd från samma tee.