17

Par
4
Index
10
55
335m
51
300m
43
284m
36
210m

17

Par
4
Index
10
55
335m
51
300m
43
284m
36
210m

Hålbeskrivning

Det här hålet upplevs som ganska långt och svårt för "medelgolfaren", men använder man sina slag på ett förnuftigt sätt så bör det inte vara något problem att skrap ihop sina 2 poäng. Ofta får "medelgolfaren" ett inspel snett in mot greenen vilket göra att både bunker på högersidan av greenen samt avrinningsytan till vänster och bakom greenen kommer i spel. Lägg hellre inspelet kort om greenkant eller i början på greenen och ta en chip -1-putt eller 2-putt.