14

Par
4
Index
12
55
310m
51
298m
43
250m
36
168m

14

Par
4
Index
12
55
310m
51
298m
43
250m
36
168m

Hålbeskrivning

Ett ganska enkelt hål om man slår tillräckligt långt för att komma förbi poppelraden på vänster sida. Har man inte den längden "i bagen" så behövs ett extra slag fram till den upphöjda greenen.

OBS! Det är frestande för de som slår långt att försöka nå greenen på utslaget, men detta är inte tillåtet. Husen till vänster ligger i riskzonen och vi vill inte att det ska ske några olyckor.